Hadassa's Terms

Macchu פיצ'ו

History; World history

עיר האינקה, הממוקם גבוה מעל עמק Urabamba, פרו. זה בטח היה הגבול או מרכז דתי של . העיר היה ידוע הכובשים הספרדים, לא התגלתה עד 1911. נבנה ב טיפוסי האינקה בסגנון בנייה מסיבית של ...

מדראס

History; World history

נמל הודי על מפרץ בנגל. אנגליה שנבנה על בסיס שם 1639–40, שממנו חברת הודו המזרחית להרחיב את שליטתה של האזור (1688–1749). מתחילת המאה ה-19 שהיה המרכז המנהלי בריטית בדרום ...

כליא ברק

Weather; Meteorology

מוליך מתכתי מוארק עם הגפיים העליונות שלה הארכת מעל המבנה יש להגן מפני נזק בשל לברקים. צריך להיות גדל הגפיים העליון, שנקרא המסוף באוויר, מעל החלק העליון של המבנה, להניב תשואה של ...

Viewers(11705) View all

Followers(1) View all

Following(0) View all

Hadassa is not following any users.