Home > Industry/Domain > Metals > Aluminum

Aluminum

Contributors in Aluminum

Aluminum

רם

Metals; Aluminum

רכיב ה-העיתונות אשר חל בכוח נגד לחסום את דמה. Ram גזע הם תנאי להחלפה המתארת את הסיומת של גליל הראשי ב העיתונות ...

פריסת מוקדי

Metals; Aluminum

שיטת איתור הפתחים את מבלט כך ציר מרכזי של כל פרופיל שוכנת לאורך מעגל הרדיוס שהוגדר, לתת כל חלק משטח הנושאת את אותו קשר המרכז של המבלט כמו על יתר פרופילי חלקים ...

מרווה

Metals; Aluminum

נשלט קירור מהיר של מתכת מכל טמפרטורה גבוהות במגע עם נוזל, גז או מוצק.

reciprocator

Metals; Aluminum

התקן מכני אשר נע אפליקטור לאורך נתיב נחוש שוב ושוב.

שחזור

Metals; Aluminum

כמות אלומיניום להימכר בצורה של נחושת באקסטרוזיה המתקבל בניהול העיתונות. היחס השחזור הוא שיעור כזה מתכת שסורסו או מטיל המקורי או בילט הבלטת, כמו ...

פרופיל התגלגל סיים קר

Metals; Aluminum

פרופיל המיוצר על-ידי קר-גימור פרופיל התגלגל.

פרופיל סיים קר

Metals; Aluminum

פרופיל הביא המידות הסופיות קר-עבודה כדי להשיג גימור משטח משופרת טולרנסים תלת-ממדי.

Featured blossaries

The Most Bizzare New Animals

Category: Animals   1 14 Terms

Hot Doug's Standard Menu

Category: Food   1 5 Terms