Home > Industry/Domain > שפה; Translation & localization > Translation

Translation

The process of converting words and sentences from one language into another with the proper grammar and subject matter relevance.

Contributors in Translation

Translation

קוגניטיבית וניתוח

שפה; Translation

פירוק פריטים לקסיקלי לרכיבים המשמעות הבסיסית שלהם.

comprehensibility

שפה; Translation

נגישות והשקיפות של טקסט היעד בהעברת מקור טקסט כלומר ביעילות, יעיל והולם. תרגום בה כלים ממוחשבים כגון בנקים המונח וכלים זיכרון תרגום נעשה כדי לסייע למתרגם ...

קונקורדנציה

שפה; Translation

בבלשנות קורפוס, זהו על המסך או להדפיס-out רשימת המופעים של מילת החיפוש עם מקיפות co-text. משמעויות נוספות אשר פריט לקסיקלי רוכש מעבר שלו ראשי, הקשרים כלומר, למשל הידוע לשמצה פירושו 'מפורסם' אך עם ...

תוכן

שפה; Translation

רמת משמעות לקסיקלי, סמנטי של ביטוי.

תרגום תעודה

שפה; Translation

מונח המשמש נורד (למשל 1997) לתיאור בשיטת התרגום אשר לא מסתיר את העובדה שזה תרגום. תרגום האסטרטגיה, נדון על-ידי ונוטי (1995), שבו אימץ סגנון שקופה, שוטפת כדי למזער את הזרות של טקסט ...

דיבוב

שפה; Translation

טכניקה המשמשת את התרגום של סרטים זרים. כולל החלפת הקולות שחקנים טקסט מקור תרגום בקול טקסט היעד החדש, לעיתים קרובות מנסה לסנכרן את התנועות שפתו המקורית עם צלילים טקסט ...

שקילות דינאמי

שפה; Translation

תרגום השומרת את האפקט טקסט המקור הייתה על קוראיה ומנסה אשר מביאות לתגובה דומה מקורא היעד.

Featured blossaries

The beautiful Jakarta

Category: Travel   1 6 Terms

Motorcycles

Category: ענפי ספורט   1 14 Terms