Home > Industry/Domain > Health care > Cancer treatment

Cancer treatment

Contributors in Cancer treatment

Cancer treatment

שלב I סרטן הקיבה

Health care; Cancer treatment

במה אני מחולק הבמה IA ועל הבמה דוקטורט, בהתאם בו הסרטן התפשט. בשלב IA, סרטן יש ההתפשטות לחלוטין השכבה (הפנימי) mucosal של קיר הבטן. בשלב דוקטורט, סרטן והתפשטה לחלוטין דרך השכבה (הפנימי) mucosal של ...

שלב I hypopharyngeal סרטן

Health care; Cancer treatment

ואיפיון מצוי רק תחום אחד hypopharynx והוא 2 סנטימטרים או קטן יותר.

שלב I סרטן תאי המעבר של האגן renal, שופכן

Health care; Cancer treatment

הסרטן התפשט דרך נזק של האגן renal ו/או שופכן, לשכבה של רקמת חיבור.

שלב I סרקומה הרחם

Health care; Cancer treatment

שלב I סרקומה הרחם מחולק לשני שלבים IA דוקטורט, IC מבוסס עד כמה יש הסרטן התפשט אל הקיר של הרחם. בשלב IA, סרטן הוא endometrium בלבד. בשלב דוקטורט, סרטן והתפשטה אל החלק הפנימי של myometrium (שכבה שריר ...

שלב I סרטן נרתיקית

Health care; Cancer treatment

סרטן המצוי רק הנרתיק (תעלת הלידה).

שלב I סרטן vulvar

Health care; Cancer treatment

שלב I vulvar סרטן מחולק לשני שלבים IA, IB. IA והן דוקטורט, נמצא סרטן רק הפות או הפות, חיץ הנקבים (האזור שבין בפי הטבעת לנרתיק), גידול בראש הוא 2 סנטימטרים או קטן יותר. בשלב IA, ואיפיון והתפשטה ...

שלב I גידול Wilms

Health care; Cancer treatment

ואיפיון הוסר לחלוטין על-ידי ניתוח, כל הנושאים הבאים מתקיימים: סרטן (1) נמצאה רק הכליה, לא להפיץ אל כלי הדם של הכליה; (2) השכבה החיצונית של הכליה מפרים פתוח; (3 גידול) לא לשבור פתוח; (4) ביופסיה ...

Featured blossaries

2014 FIFA World Cup Teams

Category: ענפי ספורט   1 32 Terms

Rastafari

Category: Other   1 9 Terms