Home > Industry/Domain > Software > Globalization software service

Globalization software service

Contributors in Globalization software service

Globalization software service

מערכת גיבוי

Software; Globalization software service

במערכת אני נווט, מערכת אשר מחליפה מערכת מרכזית כאשר המערכת המרכזית דורש תחזוקה או שדרוגים.

חיבור הפעלה

Software; Globalization software service

ב- OSI, חיבור בין שני צמתים המאפשרת להם לקיים בשכבת הפעלה.

ספריה פיזית

Software; Globalization software service

בקשר קלטת וירטואלית בשרת (VTS), מארז חומרה המורכבת ספריות VTS אחד או יותר עם כל VTS להיות מזוהה למחשב המארח כספרייה נפרד. ניתן לקבוע הגבלות על ידי ספריית מנהל על בסיס לספריה בודדות או על בסיס ספריה ...

פנקס משימות

Software; Globalization software service

במערכת אני נווט, תצוגה של משימות מערכת המאפשרת למשתמש אינטראקציה עם פונקציות מערכת ההפעלה i5/OS. של פנקס המשימות מכילה סידרה של פעילויות לתקצב אחת לבצע עזרה בפונקציה או הפעלה, אשר מסביר כיצד לבצע ...

שיוך היישום

Software; Globalization software service

ב- OSI, גומלין בין שתי ישויות יישום המאפשר להם כדי לבצע חילופי נתונים.

שותפות

Software; Globalization software service

העותק המרוחק, העותק המרוחק של עמית-לעמית, הקשר בין שני אשכולות. בשותפות, אשכולות אחד מוגדר כמו לאשכול המקומי האשכול אחרים כמו לאשכול ...

יישום plug-in צד שלישי

Software; Globalization software service

במערכת אני נווט, תמיכה המאפשר למשתמשים להתקין תוכנה של ספקים שונים.

Featured blossaries

Top University in Indonesia

Category: Education   1 10 Terms

Playing RPG Games

Category: Entertainment   1 1 Terms