Home > Industry/Domain > Health care > Health care regulations

Health care regulations

A list of laws and regulations designed to control and regulate the health care system.

Contributors in Health care regulations

Health care regulations

essentialsite

Health care; Health care regulations

השמנים האתריים עבור מחלת מפרקים הקלה השיקול הראשון הוא דלקת באזור משותפת. איזה אקריליק כדי להפוך השימוש הוא תלוי באספקת שלך של מידע, מנתה כדי אגוז מוסקט. אני לפעמים שאלה אם אנשים המציעה לשמנים ...

חוק טיפול במחיר נוח

Health care; Health care regulations

חוק טיפול במחיר סביר הוא חוק הרפורמה בביטוח הבריאות הגדולים המועבר על ידי ארצות הברית הקונגרס, חתם על-ידי הנשיא ברק אובמה, מרץ 23, 2010. החוק מייצג למכלול תקינה המשמעותית ביותר בארה ב. מערכת הבריאות ...

Obamacare

Health care; Health care regulations

Obamacare, המכונה באופן רשמי החולה הגנה, במחיר נוח אכפת מעשה (PPACA), היא ארצות הברית חוק פדרלי חתם על חוק על-ידי הנשיא ברק אובמה, מרץ 23, 2010. החוק היא חקיקה ראשי רפורמת הבריאות של קונגרס ארצות ...

הדרישה מזון בסיסי

Health care; Health care regulations

Nutriments מינימום הכרחי עבור אדם של גיל מסוימת, מין, מצב פיזיולוגי ורמת פעילות לקיים חיים, בריאות, צמיחה.

מכשור רפואי מס ₀₁

Health care; Health care regulations

מס בלו 2.3 אחוזים על מכירות של יצרני מכשור רפואי תחת ObmamaCare המועבר ליצירת 29 מיליארד דולר בהכנסות במשך תקופה של עשר שנים כדי לסייע להרחיב כיסוי ביטוחי. המס חל על התקנים כגון דפיברילטורים, קוצבי ...

Featured blossaries

Star Trek

Category: Entertainment   2 3 Terms

Computer Network

Category: טכנולוגיה   2 18 Terms