Home > Industry/Domain > Insurance > Life insurance

Life insurance

Contributors in Life insurance

Life insurance

laddering

Insurance; Life insurance

רכישת השקעות בונד מבוגרים במרווחי זמן שונות.

יחס קפיצה

Insurance; Life insurance

היחס בין מספר פוליסות ביטוח חיים אשר lapsed בתוך תקופה נתונה למספר בתוקף בתחילת התקופה.

הכי פחות יקר בטיפול אלטרנטיבי

Insurance; Life insurance

הכמות שחברת הביטוח תשלם מבוסס על הנחישות שלו של עלות עבור פרוצדורה מסוימת.

רישוי

Insurance; Life insurance

מציינת החברה הוא שילוב (או לשכור) אחרת המדינה הינה אך רשיון מבטח (רישיון) עבור מצב זה לכתוב שורות מסוימות של העסק עבורו הוא ...

מינוף או שילוב רישיות

Insurance; Life insurance

מודד את החשיפה של העודף של חברה לשיטות שונות של הפעלה ופיננסיים. a ממונף במידה רבה, או לקוי באותיות רישיות, החברה יכולה להראות גבוה החזרה על עודף, אך עלולה להיחשף לסיכון גבוה של אי ...

אחריות

Insurance; Life insurance

רחבה, חובה לאכיפה. המונח המשמש לרוב במובן ונפרדת.

ביטוח חבות

Insurance; Life insurance

ביטוח אשר משלם ו מעבד שירות מטעם מבוטח בגין אובדן הנובעת מתוך אחריות שלו, עקב רשלנות, לאחרים שנכפו על-ידי החוק או ההנחה היא על פי ...

Featured blossaries

Panerai Watch

Category: Objects   1 3 Terms

semi-automatic espresso machine

Category: Food   1 3 Terms