Home > Industry/Domain > Biology > Molecular biology

Molecular biology

Contributors in Molecular biology

Molecular biology

blotting הצפוני

Biology; Molecular biology

תהליך RNA אשר מועברים קטעים מסנן ניטרוצלולוזה. תהליך זה נקרא כמו ניטרו הכלאה.

מערכת גולג'י

Biology; Molecular biology

orgenelles רב שכבתי ליד גרעין נועדו אריזת החומרים להעביר אותי מהתא.

ביולוגיה מולקולרית

Biology; Molecular biology

ביולוגיה מולקולרית היא הענף בביולוגיה העוסק הבסיס המולקולרי של פעילות ביולוגית. שדה זה חופף עם אזורים אחרים של ביולוגיה וכימיה, בעיקר גנטיקה ו ביוכימיה. ביולוגיה מולקולרית בעיקר נוגע עצמה עם הבנת את ...

Featured blossaries

Famous Activists

Category: Other   1 7 Terms

Famous Magicians

Category: Entertainment   1 10 Terms