Home > Industry/Domain > Astrology > Natal astrology

Natal astrology

The branch of astrology which deals with nativities.

Contributors in Natal astrology

Natal astrology

הורוסקופ

Astrology; Natal astrology

תרשים או מפה של השמיים, המראה את מיקומם היחסי של הכוכבים והמזלות. תרשים או מפה של השמיים, המראה את מיקומם היחסי של הכוכבים ...

מזל אסטרולוגי

Astrology; Natal astrology

מזלות אסטרולוגיים מייצגים שתים-עשרה יחידות שוות של גלגל המזלות. לפי האסטרולוגיה, תופעות שמימיות משקפות את הפעילות האנושית או שולטות בה, על פי העיקרון \"כפי שלמעלה, כך למטה\", כך ששנים-עשר המזלות ...

שמש

Astrology; Natal astrology

מבחינה אסטרולוגית, השמש מייצגת בדרך כלל את האגו המודע, את העצמי וביטויו, עוצמה אישית, גאווה וסמכות; תכונות מנהיגות, יצירתיות, ספונטניות, בריאות ואת כוח ...

כוכב קלאסי

Astrology; Natal astrology

בעת העתיקה, כוכבים קלאסיים היו אובייקטים בלתי קבועים שנראו בשמיים והיו ידועים בכמה תרבויות עתיקות. הכוכבים הקלאסיים היו השמש, הירח וחמישה כוכבי לכת, לא כולל כדור הארץ, המצויים במערכת השמש שלנו שניתן ...

מפת הלידה

Astrology; Natal astrology

תרשים נטאל (המולד), או הורוסקופ. . זו מפה של איך כוכבי הלכת היו מיושרים כאשר נולד לאדם (מקורי) מפת הלידה מציג תוכנית אסטרולוגי של חייו של ...

Featured blossaries

Christianity

Category: Religion   1 13 Terms

Zombie

Category: Education   3 6 Terms