Home > Industry/Domain > Government; Law enforcement > Police

Police

Special government unit empowered to enforce the law.

Contributors in Police

Police

נקודת מגע

Law enforcement; Police

באזור בו מקבל מספר מידתית של שיחות לשירות המשטרה ו/או יש שיעור פשע גבוה מאוד.

יחס המשטרה האוכלוסייה

Law enforcement; Police

מדד סטנדרטי עבור רמת ההגנה המשטרה בקהילה; בדרך כלל מבוטא כמספר קצינים בשבועה לכל האוכלוסייה אלף.

משימת מתח ההתמודדות

Law enforcement; Police

תוכניות סיוע סודי שעושים אנשי בריאות ו/או עמית תומכות קבוצות כדי לסייע לעובדים להתמודד עם בעיות פרטית או קשורה לענייני ...

שותפות בקהילה

Law enforcement; Police

שותפות שיתופיים אשר מדגיש מוגברת אינטראקציה בין המשטרה לבין הציבור כדי להפוך את המשטרה הזריזה של הקהילה זקוקה ולהפחית את הקהילה דעיכה ואי ...

סטטיסטיקה השוואה של המחשב (COMPSTAT)

Law enforcement; Police

דגם ארגונית, תחילה השתמשה המשטרה בעיר ניו יורק בשנת 1994, המאפשרת את מחלקות משטרה מודיעין במועד המיזוג, טקטיקה יעילה, פריסה מהירה של כוח אדם, ועל טיפול נמרץ ...

unfounding פשע

Law enforcement; Police

מתרחש כאשר אזרח מדווח על פשע אבל שוטר נכשל להשלמת דו ח רשמי פשע.

המשטרה והגביל

Law enforcement; Police

Nonsworn צוות בשימוש על-ידי מחלקות משטרה כדי לטפל בשיחות בעדיפות נמוכה והקצאות שגרתיות, פינוי קצינים בשבועה עבור פעילויות קריטיות ...

Featured blossaries

Best Beaches In The World

Category: Travel   1 10 Terms

jamestest

Category: Engineering   1 3 Terms